Cenník emisných kontrol

P.č.
I. Pravidelné a opakované emisné kontroly
Cena s DPH
1
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom (BEZKAT, NKAT)
41,00 €
2
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom s katalyzátorom (RKAT)
41,00 €
3
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom s katalyzátorom (RKAT) vybavené systémom OBD + LPG
53,00 €
4
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (D)
41,00 €
5
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (D) vybavené systémom OBD
41,00 €
6
Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3), autobusy (M2, M3) a traktory (T)
61,00 €
7
Opakovaná emisná kontrola do 3,5 t - B NKAT, BEZKAT
27,00 €
8
Opakovaná emisná kontrola do 3,5 t - B RKAT, D, LPG
27,00 €
9
Opakovaná emisná kontrola do 3,5 t - B RKAT, D, LPG z inej STK
30,00 €
10
Opakovaná emisná kontrola nad 3,5 t - N2, N3, M2, M3, T
43,00 €
11
Opakovaná emisná kontrola nad 3,5 t - N2, N3, M2, M3, T z inej STK
51,00 €
P.č.
II. Emisné kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia
Cena s DPH
1
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom
52,00 €
2
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (diesel)
52,00 €
3
Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3), autobusy (M2, M3) a traktory (T)
63,00 €
P.č.
III. Súvisiace služby
Cena s DPH
1
Vystavenie osvedčenia o EK
3,00 €
2
Vystavenie protokolu EK
3,00 €
3
Administratívna kontrola
13,00 €
4
Administratívna kontrola z inej STK
22,00 €

Pozrite si aj Cenník technických kontrol