DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Ako ste boli u nás dnes spokojníSPOKOJNOSŤNESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
So správaním pracovníka príjmu STK?
So správaním kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?

Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári. V inom prípade nie je povinné vyplniť kontaktné údaje.

Odoslaním formulára dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely riešenia Vašej požiadavky na STK Nová Dubnica, s.r.o. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu .

Odosielam formulár