Cenník technických kontrol

P.č.
I. Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly
Cena s DPH
1
Motocykle (L3e)
42,00 €
2
Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t (M1, N1)
Trojkolky a štvorkolky nad 50 ccm a/alebo 45 km/h (L4e, L5e, L6e, L7e)
45,00 €
3
Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t (M1, N1) s plynovým pohonom (B+LPG), s plynovým pohonom a riadeným katalyzátorom (B+RKAT+LPG), elektrika
56,00 €
4
Nákladné vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3, M2, M3) a pracovné stroje (P)
84,00 €
5
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (O2, O3, O4, R1 až R4)
52,00 €
6
Traktory (T1 až T5)
76,00 €
7
Opakovaná technická kontrola - motocykle L1e, L2e
22,00 €
8
Opakovaná technická kontrola osobné a nákladné vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t. - D, B+RKAT, B+LPG
20,00 €
9
Opakovaná technická kontrola osobné a nákladné vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t. - brzdy
32,00 €
10
Opakovaná technická kontrola osobné a nákladné vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t. - D, B+RKAT, B+LPG z inej STK
38,00 €
11
Opakovaná technická kontrola osobné a nákladné vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t. - brzdy, z inej STK
45,00 €
12
Opakovaná technická kontrola - nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t + traktory + autobusy (N2, N3, M2, M3)
45,00 €
13
Opakovaná technická kontrola - nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t + traktory + autobusy - brzdy (N2, N3, M2, M3)
56,00 €
14
Opakovaná technická kontrola - nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t + traktory + autobusy (N2, N3, M2, M3) z inej STK
57,00 €
15
Opakovaná technická kontrola - nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t + traktory + autobusy - brzdy (N2, N3, M2, M3) z inej STK
59,00 €
16
Zvláštna kontrola - M1, N1 + opätovné schválenie vozidla
42,00 €
17
Zvláštna kontrola - Traktory, F (platnosť 10r.)
146,00 €
18
Zvláštna kontrola - N2, N3, M2, M3
75,00 €
19
Zvláštna kontrola - Príves za T
80,00 €
P.č.
II. Technické kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia
Cena s DPH
1
Motocykle (L3e)
53,00 €
2
Osobné a nákladné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t (M1, N1) s naftovým alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom (D, B+RKAT, B+RKAT+LPG)
65,00 €
3
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 0,75t (O2,O3,O4, R)
65,00 €
4
Nákladné motorové vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje (N2, N3, M2, M3, T, P)
105,00 €
5
Zápis výnimiek
120,00 €
P.č.
III. Súvisiace služby
Cena s DPH
1
Vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
3,00 €
2
Vystavenie protokolu TK
3,00 €
3
Administratívna kontrola
13,00 €
4
Administratívna kontrola z inej STK
22,00 €

Pozrite si aj Cenník emisných kontrol