Pristavenie vozidla na STK

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom. Povinnú výbavu k Vášmu vozidlu môžete nájsť tu. (líši sa podľa druhu a kategórie vozidla).

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

 

a) Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna

 • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu),
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch,
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch,
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy. (platné od 01.01.2022)

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

 

b) Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)).

Pozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že absolvujete STK na prvýkrát?

Kontrolný zoznam, ktorý sme pre Vás pripravili, Vám pomôže už pred návštevou STK zistiť a odstrániť niektoré nedostatky na Vašom vozidle. Tu sa totiž nami zistené chyby prejavujú najčastejšie. Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK pár minút a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát.

 • Identifikačné údaje vozidla
  • Súhlasia identifikačné údaje vozidla v dokladoch so stavom na vozidle?
  • Nie je rozdiel v evidenčných číslach vozidla s údajom uvedeným v dokladoch?
  • Nemá vozidlo nečitateľné alebo pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN?
 • Brzdy
  • Nevybočuje vozidlo pri brzdení z priameho smeru?
  • Zaberajú brzdy rýchlo a dostatočne intenzívne?
  • Nie je potrebné viacnásobné zošliapnutie brzdového pedála?
  • Udrží ručná brzda vozidlo na svahu? Má plynulý chod, nezasekáva sa?
 • Riadenie / Geometria
  • Ide riadenie ľahko pri vychýlení volantu, bez nezvyčajných zvukov (škripot)?
  • Vracia sa volant po prejdení zákrutou do východiskovej polohy?
  • Reaguje vozidlo na natočenie volantu bezprostredne a plynulo?
 • Pneumatiky / Kolesá / Pruženie
  • Majú všetky pneumatiky minimálnu hĺbku dezénu (1,6 mm)?
  • Má dezén zimných pneumatík hĺbku min. 3 mm, ak je na vozovke sneh, ľad?
  • Sú pneumatiky a disky nepoškodené, schváleného druhu a rozmerov?
  • Sú tlmiče pruženia riadne upevnené a suché?
 • Rám / Karoséria / Motorový priestor
  • Sú nosné časti karosérie (rámu) bez korózie?
  • Je motorový priestor čistý a suchý, bez úniku prevádzkových kvapalín?
 • Sklá/ Zrkadlá
  • Nie sú predné sklo alebo zrkadlá poškodené?
  • Nie sú nalepené tieniace fólie na prednom alebo predných bočných sklách?
 • Osvetlenie
  • Sú funkčné všetky svetlá (obrysové, stretávacie, diaľkové, smerové, brzdové, hmlové, spätné, osvetlenie evidenčného čísla)?
  • Nie je svetlomet poškodený, skorodovaný, nemá matnú zrkadlovú plochu?
  • Je svetlomet dostatočne upevnený?
  • Je funkčná regulácia sklonu svetlometov podľa zaťaženia vozidla?
 • Elektrická výbava
  • Nie sú v motorovom priestore uvoľnené alebo odizolované káble?
  • Je akumulátor dostatočne upevnený a nepoškodený?
  • Sú funkčné všetky stierače a ostrekovače?
  • Je funkčný klaksón?
 • Výfuk
  • Nie je výfukové potrubie skorodované alebo netesné?
  • Nevydáva vozidlo nadmerný hluk?
 • Vnútorný priestor
  • Sú funkčné všetky prepínače, ventilátor, tachometer?
  • Sú bezpečnostné pásy v poriadku (nepoškodené, funkčné zámky a navíjače)?
  • Dajú sa riadne zatvoriť (uzamknúť) a otvoriť všetky dvere a okná?
 • Výbava
  • Je vo vozidle povinná výbava?

Kedy technickú (emisnú) kontrolu nie je možné podľa zákona vykonať?

 • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
 • Ak nemožno naštartovať motor.
 • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
 • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
 • Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.