Predpis EHK č. 104

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené reflexným značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

  • od 10.10.2009 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.10.2009
  • od 1.7.2010 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005 do 9.10.2009
  • od 1.1.2011 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2000 do 31.12.2004

 

Montáž a umiestnenie reflexného značenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

 

Výnimky z povinnosti vybavenia reflexným značením:

  • vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm,
  • vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm,
  • podvozky s kabínou, nedokončené vozidlá a ťahače návesov.
Reflexné vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Bližšie informácie nájdete tu.