Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

c) Emisná kontrola pravidelná

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu),
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch,
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch,
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo.

Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

d) Emisná kontrola opakovaná

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo časť II.
 • protokol o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej, pri ktorej bolo vozidlo označené ako dočasne spôsobilé.

Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri pravidelnej emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej emisnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová emisná kontrola v plnom rozsahu.

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať: to pojde do čo je emisna na konec

 • ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • ak nemožno naštartovať motor vozidla,
 • ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo,
 • ak vozidlo má poruchu na schválenom plynovom zariadení.